Милко Палангурски

Милко Палангурски e професор, доктор на историческите науки. Роден е на 25.11.1961 г., в с. Врабево, окр. Ловеч. Висшето си образование завършва през 1985 г. във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност История. Дългогодишен преподавател във ВТУ, води лекционни курсове и в други висши учебни заведения у нас и в чужбина. Научноизследователските му интереси обхващат: политическа история на България; дипломатически връзки на България с Русия; стопанска история на България; конституционно устройство на България. Автор на повече от 20 монографии, учебници и учебни помагала.