Розмари Стателова

catalog/authors/big_77.jpg

Розмари Константинова Стателова, музиковед, е родена на 29 юли 1941 г. във Варна. Започва да се занимава с музика в ранна детска възраст. Завършва Средното музикално училище "Д. Христов" - Варна (1958) и теоретичен отдел на Държавната музикална академия - София (1962). Преди да се посвети на музикална наука учителства във Враца и работи като музикален оформител в БНТ. От 1973 г. постъпва в Института по култура при (тогава) Комитета за култура и БАН, а от 1983 г. работи в Института за музикознание (от 1988 г. - за изкуствознание) при Българската академия на науките. От 1996 г. е ръководител на секция "Етномузикология" на Института за изкуствознание - БАН. Като изследовател работи в областта на музикалното изпълнителство и на популярната музика, а от 2000 г. в сферата на малцинствената музика. Автор е на стотици научни студии и статии, публикувани в България, Германия, Русия, Финландия, Унгария и др. както и на книгите "Панка Пелишек" (1970), "Песента-оръжие" (1976), "Попмузиката" (1983 - в съавторство с Ч.Чендов), "Обърнатата пирамида" (1993), "Преживяно в България: поп, рок, фолк 1990-1994"(1995), "Лятото на българската култура" (1995), "Студии за попмузиката" (1999), "Седемте гряха на чалгата: към антропология на етнопопмузиката" (2003), "The Seven Sins of Chalga: Toward an Anthropology of Ethnopop Music"(2005). Изявява се като музикален критик. Има преподавателска дейност в Софийски университет "Св. Климент Охридски", Технически университет-София, Варненски свободен университет, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив. Членува в Международния съвет за традиционна музика към ЮНЕСКО, изследователска група "Музика и малцинства".

Розмари Стателова

Разказът на един музиковед

РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН МУЗИКОВЕД е мемоарно-автобиографична книга за един живот, разказан фрагментно. Розмари Стателова (родена във Варна през 1941 г.) израства в поликултурна семейна среда, което има важна роля в по-нататъшното є развитие. Акцентът върху музиката в тази среда – майката свири на пиано, бащата на цигулка – я ..

Без данък: €5.11

РАЗКАЗЪТ НА ЕДИН МУЗИКОВЕД е мемоарно-автобиографична книга за един живот, разказан фрагментно. Розмари Стателова (родена във Варна през 1941 г.) израства в поликултурна семейна среда, което има важна роля в по-нататъшното є развитие. Акцентът върху музиката в тази среда – майката свири на пиано, бащата на цигулка – я ..

Естрада и социализъм: проблясъци
Няма наличност

Розмари Стателова

Естрада и социализъм: проблясъци

Проф. Розмари Стателова, доктор на изкуствознанието, е изследовател на музиката и музикалната култура с етномузиколожка и културологична ориентация. Членува в Международния съвет за традиционна музика /ICTM/ и в Съюза на българските композитори, секция „Музиколози“. Автор е на десет книги и стотици студии и статии в об..

Без данък: €9.20

Проф. Розмари Стателова, доктор на изкуствознанието, е изследовател на музиката и музикалната култура с етномузиколожка и културологична ориентация. Членува в Международния съвет за традиционна музика /ICTM/ и в Съюза на българските композитори, секция „Музиколози“. Автор е на десет книги и стотици студии и статии в об..

Лятото на българската култура. 90 години Междунаро...
Няма наличност

Розмари Стателова

Лятото на българската култура. 90 години Междунаро...

Лятото на българската култура 90 години Международен музикален фестивал "Варненско лято" 1926 - 2016 Книгата проследява историята на най-стария музикален фестивал в България и е знак на признателност към неговите създатели и деятели. Фестивалът е наша изключителна културна традиция, който всяка година се възражда въ..

Без данък: €10.23

Лятото на българската култура 90 години Международен музикален фестивал "Варненско лято" 1926 - 2016 Книгата проследява историята на най-стария музикален фестивал в България и е знак на признателност към неговите създатели и деятели. Фестивалът е наша изключителна културна традиция, който всяка година се възражда въ..

Рок, поп, фолк. Преживяно в България 1990-1994
Няма наличност

Розмари Стателова

Рок, поп, фолк. Преживяно в България 1990-1994

Книгата е посветена на фактите, етапите и тенденциите в развитието на популярната музика в България за периода 1990-1994 г. Описани и систематизирани са явленията след голямата промяна в края на 1989 г. и освобождаването на т.нар. естрада от специалния режим на цензуриращи, редактиращи "мерки за развитие" на социалисти..

Без данък: €0.00

Книгата е посветена на фактите, етапите и тенденциите в развитието на популярната музика в България за периода 1990-1994 г. Описани и систематизирани са явленията след голямата промяна в края на 1989 г. и освобождаването на т.нар. естрада от специалния режим на цензуриращи, редактиращи "мерки за развитие" на социалисти..