Румен Даскалов

catalog/authors/bigpath_564.jpg

Румен Даскалов завършва история в СУ „ Св. Кл. Охридски“. Защитава кандидатска дисертация през 1988 г. и до 1999 г., преподава в СУ, специалност „Културология“. Хабилитира се през 1995 г. От 1999 до 2015 г. е гост-професор в Централноевропейския университет в Будапеща.
Защитава голям докторат през 2006 г. От 2008 г. е професор в НБУ. Бил е гост-преподавател в университета Бъркли през 2000 и 2003 г. Специализирал е на различни места, сред които: „Имре Кертес“ в Йена, Института за академични изследвания във Васенаар; Свободния университет – Берлин; Мериленд Колидж Парк; Института за академични изследвания в Принстън; Сейнт Джонс
Колидж – Оксфорд; Европейския университет във Флоренция и др. През 2009–2014 г. ръководи проект към Европейския изследователски съвет.
Румен Даскалов е автор на десет книги ,съсъставител на шест и автор на около шестдесет научни студии и статии. Сред книгите му са: „Чудният свят на древните българи“, „От Стамболов до
Живков. Големите спорове за новата българска история“, „Българското общество, 1878–1939“, т. 1-2, „Как се мисли Българското възраждане“, „Между Изтока и Запада.
Български културни дилеми“, „Въведение в социологията на Макс Вебер“ и др.

Големите разкази за Българското средновековие
Няма наличност

Румен Даскалов

Големите разкази за Българското средновековие

28.00 лв.

Настоящата книга представя Големия национален (и национализиращ) разказ за Българското средновековие от Паисий до днес. Проследяват се, в частност, наченките на този разказ в "романичната" историография, изграждането му от т.нар. критическа или научна историография, опитът за марксически контраразказ след 1944 г. и пос..

Без данък: 28.00 лв.

Настоящата книга представя Големия национален (и национализиращ) разказ за Българското средновековие от Паисий до днес. Проследяват се, в частност, наченките на този разказ в "романичната" историография, изграждането му от т.нар. критическа или научна историография, опитът за марксически контраразказ след 1944 г. и пос..