Стефан Василев (Васев)

/catalog/authors/default.png

Проф. Стефан Василев (21 септември 1939 г - 2007) служи във Военно-морските сили на НРБ (1957-1960), след което учи във Философския факултет на Московския държавен университет "М. В. Ломоносов" (1961 - 1967). През 1968г. печели конкурс за аспирантура в СССР, и защитава кандидатска дисертация на тема "Естествено-научно обосноваване на активността на отражението" в Москва.

През 1972 г. с конкурс е назначен за научен сътрудник в Института по философия при БАН в секция "Диалектически материализъм". През 1981 г. е избран за ст. н. с. II степен. След ликвидацията на Института по философия е пренасочен към сформираната от акад. Азаря Поликаров Научна група към Централната библиотека с Информационен център на БАН.

През 1990 г. чрез конкурс е възстановен като ст. н. с. II ст. в Института по философски науки към БАН и е назначен за завеждащ секция " Онтология и гносеология" до повторното закриване на Института през 1995 г. В новоучредения Институт за философски изследвания при БАН е назначен за ст. н. с. II степен в секция "Епистемология". Ръководи секцията до сливането й със секция "Онтология" през 2004 г.  През 1997 г. е избран за ст. н. с. I ст.

Проф. Стефан Васев е автор на четири монографии, има над 60 научни публикации в областите: методология, епистемология, онтология, диалектика, аксиология, феноменология, типология на научната рефлексивност, гносеологическа природа на социалното и историко-философското познание и обосноваване, взаимовръзка на философията и обществената практика и т. н., някои от които са преведени на руски и английски език.

Гносеологията: Класика и съвременност
Няма наличност

Стефан Василев (Васев)

Гносеологията: Класика и съвременност

Върху широк историкофилософски, историконаучен и епистемологичен материал в монографията са потърсени съвременни решения на класически проблеми на гносеологията - познание и практика, теория и експеримент, истина и благо, интерналистки и екстерналистки фактори в развитието на научното познание. Със средствата на систем..

Без данък: 0.00 лв.

Върху широк историкофилософски, историконаучен и епистемологичен материал в монографията са потърсени съвременни решения на класически проблеми на гносеологията - познание и практика, теория и експеримент, истина и благо, интерналистки и екстерналистки фактори в развитието на научното познание. Със средствата на систем..