Валентин Пенев

/catalog/authors/default.png

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 6-ти Август 1953г.: гр.София. ОБРАЗОВАНИЕ: 1972-1979 Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Физически ф-тет; Магистър по "Физика на твърдото тяло". МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТИ: * 1979 - 1989: Институт по специална оптика, София 1983-1990 Научен сътрудник в лаборатория "Израстване на кристали от високотемпературни стопилки"; 1980-1999 Ръководител на 4 изследователски проекта по кристален растеж; Изпълнител в 2 изследователски проекта по кристален растеж. * 1990 - досега: Централна Лаборатория по Минералогия и Кристалография към БАН От 1990 - научен сътрудник в секция "Експериментална минералогия и кристалография"; 1990-1995 изпълнител в 2 изследователски проекта по кристален растеж; 1996 - 1999 ръководител на проекта "Геометризиране на основите на химията" (договор X - 595/95 с Националния фонд "Научни изследвания" към министерството на науката и образованието).

Геометризиране на основите на химията
Няма наличност

Валентин Пенев

Геометризиране на основите на химията

4.00 лв.

Това не е обикновена книга. Още заглавието подсказва, че става дума не просто за решение на конкретен научен проблем, а за нещо по-дълбоко, за поглед към основите на химията. Въведението пояснява, че оттам пътеката води до основите на всяка наука, към еволюцията на науката като цяло, към нейната цел. Става ясно, че за ..

Без данък: 4.00 лв.

Това не е обикновена книга. Още заглавието подсказва, че става дума не просто за решение на конкретен научен проблем, а за нещо по-дълбоко, за поглед към основите на химията. Въведението пояснява, че оттам пътеката води до основите на всяка наука, към еволюцията на науката като цяло, към нейната цел. Става ясно, че за ..