Валентин Пенев

/catalog/authors/default.png

ДАТА И МЯСТО НА РАЖДАНЕ: 6-ти Август 1953г.: гр.София. ОБРАЗОВАНИЕ: 1972-1979 Софийски университет "Св. Климент Охридски"; Физически ф-тет; Магистър по "Физика на твърдото тяло". МЕСТОРАБОТА И ДЛЪЖНОСТИ: * 1979 - 1989: Институт по специална оптика, София 1983-1990 Научен сътрудник в лаборатория "Израстване на кристали от високотемпературни стопилки"; 1980-1999 Ръководител на 4 изследователски проекта по кристален растеж; Изпълнител в 2 изследователски проекта по кристален растеж. * 1990 - досега: Централна Лаборатория по Минералогия и Кристалография към БАН От 1990 - научен сътрудник в секция "Експериментална минералогия и кристалография"; 1990-1995 изпълнител в 2 изследователски проекта по кристален растеж; 1996 - 1999 ръководител на проекта "Геометризиране на основите на химията" (договор X - 595/95 с Националния фонд "Научни изследвания" към министерството на науката и образованието).

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)

Валентин Пенев

Геометризиране на основите на химията...

4.00 лв.

Това не е обикновена книга. Още заглавието подсказва, че става дума не просто за решение на конкретен научен проблем, а за нещо по-дълбоко, за поглед към основите на химията. Въведението пояснява, че оттам пътеката води до основите на всяка наука, към еволюцията на науката като цяло, към нейната цел..

Без данък: 4.00 лв.

Това не е обикновена книга. Още заглавието подсказва, че става дума не просто за решение на конкретен научен проблем, а за нещо по-дълбоко, за поглед към основите на химията. Въведението пояснява, че оттам пътеката води до основите на всяка наука, към еволюцията на науката като цяло, към нейната цел..

Показани 1 от 1 | 1 (1 Страници)