Ваня Сланчева-Банева

/catalog/authors/default.png

Ваня Сланчева-Банева (1976, София) завършва „Икономика и управление на търговията” в Университета за национално и световно стопанство (1999). Защитава докторска дисертация на тема „Стратегическо прогнозиране със сценарии в търговията” (2005). Преподава „Маркетинг на услугите”, „Маркетингов мениджмънт”, „Маркетингови анализи“, „Маркетингови политики“, „Бизнес маркетинг“.

Ваня Сланчева-Банева

Съвременният дизайн на образователната услуга във ...

10.00 лв.

Моделът за съвременния дизайн на образователната услуга във висшето бизнес училище е основан на екипното преподаване, в което участват преподавателят, представител на бизнеса и студентът. Акцентът е поставен върху дизайна на равнопоставеност между трите страни, всяка от които играе типичната си роля: преподавателят е р..

Без данък: 10.00 лв.

Моделът за съвременния дизайн на образователната услуга във висшето бизнес училище е основан на екипното преподаване, в което участват преподавателят, представител на бизнеса и студентът. Акцентът е поставен върху дизайна на равнопоставеност между трите страни, всяка от които играе типичната си роля: преподавателят е р..

Основи на маркетинга на услугите
Няма наличност

Ваня Сланчева-Банева

Основи на маркетинга на услугите

12.00 лв.

Книгата изяснява маркетирането на услугите в теоретичен и практически план. Запознава с характерните черти на услугите и с техния разширен маркетингов микс, който освен елементите „продукт“, „пласмент“, „цена“, „промоция“, включва и „процес“, „предметна среда“ и „персонал, потребители и посетители“. Разглежда се и обно..

Без данък: 12.00 лв.

Книгата изяснява маркетирането на услугите в теоретичен и практически план. Запознава с характерните черти на услугите и с техния разширен маркетингов микс, който освен елементите „продукт“, „пласмент“, „цена“, „промоция“, включва и „процес“, „предметна среда“ и „персонал, потребители и посетители“. Разглежда се и обно..