Уилфред Бион

catalog/authors/wilfred-bion-book-author.jpeg

Уилфред Рупрехт Бион (1897-1979) е английски психиатър и психоаналитик, чийто революционен подход към груповата динамика е оставил траен отпечатък върху психологията. Бион е ветеран от Първата световна война, където е свидетел на ужасите на бойното поле. Тези преживявания го карат да се запита за влиянието на групата върху психиката на човека. След войната се присъединява към Тавистокската група, екип от психолози, които изследват влиянието на войната върху психичното здраве. През 1959 г. Бион публикува "Изследвания на малката група", основополагащ труд, който хвърля светлина върху скритите процеси, протичащи в групите. Влияние върху психотерапията: Теориите на Бион оказват огромно влияние върху груповата психотерапия. Неговото разбиране за груповата динамика е приложено в широк спектър от области, от психотерапия и бизнес до образование и социална работа. Бион е бил ученик на Мелани Клайн, основоположник на Клайнианската психоанализа. Той е един от първите психоаналитици, които се фокусират върху невербалната комуникация. Написал е множество книги и статии, които се считат за класика в психоанализата. Бион проявява дълбок интерес към развитието на детската психика, психозите и динамиката на малките групи. Той твърди, че във всяка група съществуват две основни нива: едното е рационално и видимо, а другото - ирационално, емоционално, скрито и подсъзнателно. Бион разкрива сложните взаимовръзки между тези две нива чрез анализ. Бил е известен със своя ексцентричен характер и остроумие.

След размисъл

25.00 лв.

„След размисъл“ е сборник статии за психотичното функциониране и способността на човек да мисли емоционалните си преживявания.Статиите, хронологично подредени, въвеждат ключовите понятия, довели до формулираната от Бион Теория на мисленето. Много ценни са клиничните примери, илюстриращи идеите му. Книгата завършва ..

Без данък: 25.00 лв.

„След размисъл“ е сборник статии за психотичното функциониране и способността на човек да мисли емоционалните си преживявания.Статиите, хронологично подредени, въвеждат ключовите понятия, довели до формулираната от Бион Теория на мисленето. Много ценни са клиничните примери, илюстриращи идеите му. Книгата завършва ..