Квалификация

Уважаеми колеги,

Издателство "Рива" предлага обучителни програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Програмите са одобрени от МОН и са включени в информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.

Обученията, които Ви предлагаме, се провеждат от утвърдени специалисти. Имат за цел да запознаят участниците с най-новите тенденции в обучението на учениците и са съобразени със съвременните научни постижения. Същевременно те са практически ориентирани и включват тренинги, допринасящи за формирането на конкретни компетентности.

 

Ето кои са нашите обучителни програми:

 

Видовете изречения в контекста на новите учебни програми по български език за V  VII клас и VIII  XII клас и усъвършенстване на пунктуационната грамотност на учениците

Програмата е предназначена за учители по български език и литература.

Форма на обучение: дистанционна, частично присъствена

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

 

Обучението по български език и литература в I – IV клас в мултикултурна среда в контекста на новите учебни програми

Програмата е предназначена за учители в начален етап на обучение.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Овладяване на знания, умения и социокултурни компетентности от ученика посредством преподаването на митологични, фолклорни и литературни текстове (с акцент върху V – VI клас)

Програмата е предназначена за учители по български език и литература.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Повишаване на нивото на грамотност на учениците в I – IV клас чрез обучението по български език и литература в контекста на новите учебни програми

Програмата е предназначена за учители в начален етап на обучение.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Установяване на равнището на формираност на езиковите и литературните компетентности у учениците от I – IV клас в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Програмата е предназначена за учители в начален етап на обучение.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Формиране на емоционална компетентност у учениците в начална училищна възраст в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Програмата е предназначена за учители в начален етап на обучение.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

 

Формиране на умения за четене с разбиране у учениците от I – IV клас в контекста на новите учебни програми по български език и литература

Програмата е предназначена за учители в начален етап на обучение.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

 

Формиращото оценяване – фактор за постигане на по-високо качество на подготовката на учениците по история и цивилизации и по-голяма ефективност на учебния процес

Програмата е предназначена за учители по история и цивилизации.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: решение на казус/проблем от учебната практика

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Човекът и неговите светове в литературата

Програмата е предназначена за учители по български език и литература.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: решение на казус/проблем от учебната практика

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Изучаването на категориите време на глагола и вид на глагола и обогатяването на езиковата култура на учениците – в контекста на новите програми по български език за V  VII клас и VIII  XII клас

Програмата е предназначена за учители по български език и литература.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: защита на проект

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Дигиталната медийна компетентност като възможност за интерактивна работа в обучението по музика

Програмата е предназначена за начални учители и учители по музика в начален етап на обучение.

Форма на обучение: присъствена, дистанционна

Продължителност на обучението: 16 часа

Брой кредити: 1

Начин на завършване на обучението: практическо изпълнение, предоставяне на изработени музикални звукозаписи и монтиране на песен

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

 

Мултимедийно учебно съдържание на уроците по музика и изобразително изкуство

Програмата е предназначена за начални учители и учители по музика и изобразително изкуство в начален етап на обучение.

Няма продукти в тази категория.